Splošni pogoji poslovanja

 1. Opredelitev strank

  a. Stranka se nanaša na vsako osebo ali entiteto, ki uporablja storitve ali izdelke, ponujene prek tega spletnega mesta.

 2. Uporaba storitev

  a. Uporaba storitev in izdelkov na tem spletnem mestu je odvisna od sprejema teh splošnih pogojev poslovanja.

  b. Stranka je odgovorna za vso aktivnost, ki se zgodi pod njenim računom ali geslom.

 3. Avtorske pravice

  a. Vse vsebine, ki jih ponuja to spletno mesto, so zaščitene z avtorskimi pravicami in pripadajo lastniku ali imetniku licence.

  b. Stranka se strinja, da ne bo distribuirala, reproducirala ali uporabljala vsebin v komercialne namene brez predhodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

 4. Omejitev odgovornosti

  a. Spletno mesto ne prevzema odgovornosti za morebitne izgube ali poškodbe, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev.

 5. Zasebnost

  a. Stranka soglaša z uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z našo politiko zasebnosti.

 6. Spremembe pogojev

  a. Spletno mesto si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

 7. Veljavno pravo

  a. Ti splošni pogoji poslovanja in vsi spori, ki izhajajo iz ali so povezani z njimi, se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni v Sloveniji.

  b. Strinjate se, da se vsak spor, ki izhaja iz teh pogojev, rešuje na sodišču, pristojnem v Ljubljani.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s temi splošnimi pogoji poslovanja.